NazwaSCHRON W BASZCIE
KodK.Gst-02.05 X
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - rękopis materiałów  Sympozjalnych  2014
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016 - zmiana kodu na K.Gst-01.08


powrót do listy jaskiń