NazwaSCHRON SZOPKA
KodK.Gst-02.06
Długość4.50
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Mleczek Tomasz - rękopis materiałów  Sympozjalnych  2014
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia IV, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń