NazwaJASKINIA NA HARAPUCIU
KodK.Bs-03.139
Długość16.50
Deniwelacja4.00
Głębokość4.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Pukowski Jerzy - wiadomość 2014.08.18 od Bartłomieja Juroszka /poprzedni kod obiektu K.Bs-04.111X / - nastapiła zmiana obszaru
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - określono gł.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń