NazwaOKAP POWYŻEJ SKAŁKI NAD ZŁATNĄ
KodK.Bs-02.145
Długość3.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
LiteraturaGanszer Jerzy, Ganszer Michał - 2010.04.18 Dokument Internetowy, sprawozdanie

powrót do listy jaskiń