NazwaJASKINIA W SAŁASZU
KodK.Bs-02.187
Długość2.50
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Pukowski Jerzy - wiadomość 2014.09.01 od Juroszka Bartłomieja /brak danych metrycznych/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - wzrost dł. z "zera" do 2,5 m, określono gł.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń