NazwaJASKINIA W RASTOCZNYM II
KodK.Bs-02.189 X
Długość6.00
Deniwelacja2.90
Głębokość2.90
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Pukowski Jerzy - wiadomość 2014.09.01 od Juroszka Bartłomieja
Gądek Paweł - stwierdzenie tożsamość z obiektem Zapadła Dziura w Urwisku w Wiśle Czarne K.Bs-02.178- w związku z tym /Ganszer/ obiekt zostaje skreślony z listy 2016.08.17
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń