NazwaSCHRON NAD PIŁKÓ
KodK.Bs-02.192
Długość2.70
Deniwelacja1.40
Głębokość1.40
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - informacja 2014.10.10
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń