NazwaJASKINIA W GRABOWEJ V
KodK.Bs-04.117
Długość9.00
Deniwelacja4.50
Głębokość4.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - informacja 2014.10.10
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń