NazwaSCHRON W GOŚCIEJOWIE
KodK.Bs-03.141
Długość2.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - informacja 2014.10.10
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń