NazwaSCHRONISKO WIELKANOCNE W ŁYSINIE
KodK.Bż-05.57
Długość2.50
Deniwelacja0.50
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - informacja 2014.12.08
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń