NazwaTUNEL W ROWIE W OKRĄGLICY
KodK.Bż-05.58
Długość2.50
Deniwelacja0.50
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - informacja 2014.12.08
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy /2016/ - zmniejszenie dł. z 3,00 do 2,50 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń