NazwaSCHRONISKO W WALE W ŁYSINIE
KodK.Bż-05.60
Długość2.50
Deniwelacja1.30
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Franczak Paweł - Informacja 2014.12.09
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy /2016/ - wzrost dł. o 0,50 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń