NazwaLISIE NORY
KodK.Bs-02.193
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 849 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń