NazwaSZCZELINA NAD EM5
KodK.Bs-02.194
Długość2.40
Deniwelacja1.20
Głębokość1.20
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 890 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń