NazwaZAPADLISKO POD BUKIEM
KodK.Bs-02.195
Długość1.80
Deniwelacja1.80
Głębokość1.80
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 963
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń