NazwaZIELONA SZCZELINA
KodK.Bs-02.196
Długość3.30
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 965 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń