NazwaSCHRON MIĘDZY DROGAMI
KodK.Bs-02.203
Długość3.00
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 824 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń