NazwaDZIADOWSKA SZCZELINA
KodK.Bs-03.144
Długość4.60
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 896 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń