NazwaDZIADOWSKI SCHRON III
KodK.Bs-03.147
Długość2.20
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 895 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń