NazwaJASKINIA KAROLKI
KodK.Bs-02.149
Długość7.50
Deniwelacja2.50
Głębokość2.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Ganszer Jerzy - sprawozdanie 2010.05.05
Ganszer Jerzy - Sprawozdanie i Dokument internetowy 2012.10.14 /GPS/ wysok. 1067 m. wykonano plan J.,Krajewski. wzrost dł z 6 do 7,5 m, okreslono gł.2,5 m.
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 

 


powrót do listy jaskiń