NazwaDZIADOWSKI SCHRON V
KodK.Bs-03.149
Długość1.80
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 894 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń