NazwaDZIADOWSKI SCHRONVI
KodK.Bs-03.150
Długość2.00
Deniwelacja0.60
Głębokość0.60
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 890 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń