NazwaDZIADOWSKI SCHRON X
KodK.Bs-03.154
Długość2.20
Deniwelacja0.50
Głębokość0.50
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klimara Rafał - informacja 2014.12.20 /dane metryczne, GPS/, wysok. otworu - 881 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń