NazwaSCHRON NAD WYRCHMALINKAMI
KodK.Bs-03.163
Długość5.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - wiadomość 2015.01.15 /nazwa, dane metryczne/ /rejon Salmopolu/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń