NazwaSCHRONISKO W PIETRASZONCE V
KodK.Bs-02.208
Długość2.30
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Juroszek Bartłomiej - wiadomość 2015.01.15 /nazwa, dane metryczne/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń