Nazwa2015.03.24 - obiekt przeniesiono do K.Bmk-02.14
KodK.Bż-06.06 X
Długość0.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek Grzegorz - autor zmian


powrót do listy jaskiń