Nazwa2015.03.24 - obiekt przeniesiono do K.Bmk-02.19
KodK.Bż-06.11 X
Długość0.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Klassek Grzegorz - autor zmian


powrót do listy jaskiń