NazwaJASKINIA W KAMIENNYM
KodK.Bs-03.166
Długość7.70
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
UwagiGPS przy starym kodzie
Literatura

Pukowski Jerzy - 2015.05.25 wniosek o zmianę obszaru / poprzedni kod K.Bs-02.91X/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - wzrost dł. z 7,00 do 7,70 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń