NazwaJASKINIA KAMIENNE STUDZIENKI
KodK.Bs-03.168
Długość5.90
Deniwelacja2.60
Głębokość2.60
Przewyższenie0.00
UwagiGPS przy starym kodzie
Literatura

Pukowski Jerzy - 2015.05.25 wniosek o zmianę obszaru / poprzedni kod K.Bs-02.132X/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - 2016 r - zmniejszenie dł z 11,00 do 5,90 m, i gł. z 3,00 do 2,60 m
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia I, Warszawa 2016 


powrót do listy jaskiń