NazwaJASKINIA W KAMIENNYM II
KodK.Bs-03.169 X
Długość5.90
Deniwelacja2.60
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
UwagiGPS przy starym kodzie
Literatura

Pukowski Jerzy - 2015.05.25 wniosek o zmianę obszaru / poprzedni kod K.Bs-02.205X/
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy - na podstawie danych obiekt skreślony z listy - tożsamy z Jaskinią Kamienne Studzienki K.Bs-03.168


powrót do listy jaskiń