NazwaSCHRONIK EROZYJNY W NIEDŹWIEDZIACH
KodK.Bs-02.210
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Rozmus Dariusz - wiadomość 2015.12.28 GPS - wysokość - 902 m. n. p. m.


powrót do listy jaskiń