NazwaSCHRONIK EROZYJNY Z FILAREM W NIEDŹWIEDZIACH
KodK.Bs-02.214
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Rozmus Dariusz - 2016.01.03 wiadomość , GPS. wysokość otworu 899


powrót do listy jaskiń