NazwaTYMKOWY OKAP
KodK.Bm-01.14 S
Długość4.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
UwagiStary kamieniołom - obiekt sztuczny - wiadomość J.G.
Literatura

Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy - stan z 2016 r
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016 /nieścisły kod, zła kwalifikacja obiektu/


powrót do listy jaskiń