NazwaSZCZELINKA
KodK.Bm-02.64
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy - stan z 2016 r
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń