NazwaSZCZELINA W LASKOWEJ SKALE
KodK.Bż-05.68
Długość2.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy /2016/
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń