NazwaJASKINIA CIASNA W KOŚCIELCU
KodK.Bs-03.181
Długość7.20
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Rozmus Dariusz - wiadomość 2016.08.16 - GPS
Rozmus Dariusz - sprawozdanie z 2016.08.15 wiadomość o wykwitach wapiennych


powrót do listy jaskiń