NazwaJASKINIA DIOBLE
KodK.Bs-04.125
Długość7.00
Deniwelacja4.00
Głębokość4.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r


powrót do listy jaskiń