NazwaJASKINIA Z TV (GŁĘBOKA)
KodK.Bs-04.127
Długość185.00
Deniwelacja25.00
Głębokość25.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r


powrót do listy jaskiń