NazwaJASKINIA OSIA
KodK.Bs-04.129
Długość210.00
Deniwelacja15.00
Głębokość12.00
Przewyższenie3.00
Uwagi
Literatura

 Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r


powrót do listy jaskiń