NazwaJASKINIA W ROWIE
KodK.Bs-04.130
Długość6.00
Deniwelacja2.00
Głębokość2.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r


powrót do listy jaskiń