NazwaJASKINIA ODGRUZOWANA W MŁODNIKU
KodK.Bs-04.131
Długość3.00
Deniwelacja1.00
Głębokość1.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r


powrót do listy jaskiń