NazwaJASKINIA ŻÓŁTODZIOBA
KodK.Bs-04.133
Długość103.50
Deniwelacja15.80
Głębokość15.80
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r
Pysz Jakub - wiadomość 2017.04.04 wzrost dł z 80 do 103,5 m, wzrost gł. z 11 do 15,8 m. 
Ganszer Jerzy - Dokument Internetowy 2017.08.24 /zdjęcia/ /GPS/ określono wysokość otworu - 931 m


powrót do listy jaskiń