NazwaJASKINIA SOLNA
KodK.Bs-04.134
Długość42.00
Deniwelacja7.40
Głębokość7.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r
Pysz Jakub - wiadomość 2017.04.04 - uściślenie nazwy, wzrost dł z 30 do 42 m, uściślono gł.


powrót do listy jaskiń