NazwaKAMESZNICZAŃSKO ZIEBRACZ 3
KodK.Bs-02.228
Długość10.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r


powrót do listy jaskiń