NazwaJASKINIA ORANGUTANA
KodK.Bs-02.232
Długość27.30
Deniwelacja9.10
Głębokość9.10
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Pysz Jakub - wiadomość sierpień 2016 r


powrót do listy jaskiń