NazwaSTUDNIA W UPŁAZIE
KodK.G-02.09
Długość3.00
Deniwelacja3.00
Głębokość3.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

 Franczak Paweł - 2016.08.24 wiadomość
Grodzicki Jerzy - Jaskinie Polskich Karpat Fliszowych Uzupełnienia II, Warszawa 2016


powrót do listy jaskiń