NazwaSCHRONISKO W BUJAKOWSKIM V
KodK.Bm-01.22
Długość1.50
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Tlałka Dariusz - Dokument Interneyowy 2016.08.31
zmiana kodu 2016.09.11 poprzedni K.Bm-02.74
Tlałka Dariusz - schemat rozmieszczenia obiektów na Bujakowskim Groniu "kliknij"
Rachwaniec Michał - Dokument Internetowy 2019.09.19 - plan, zdjęcie otworu


powrót do listy jaskiń