NazwaJASKINIA CHODZĄCYCH MGIEŁ
KodK.Bs-04.138
Długość24.00
Deniwelacja10.00
Głębokość10.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

Gądek Paweł - Sprawozdanie 2016.09.02 
Gądek Paweł - Sprawozdanie 2016.12.11 /wzrost dł z 15 do 20 m, zdjęcie/
Gądek Paweł - Sprawozdanie 2017.06.29
Gądek Paweł - informacja 2017.07.12 /wzrost dł. z 20 do 25 m i gł. z 8 do 9.2 m/ 
Gądek Paweł - Dokument Internetowy 2017.08.16 "kliknij" 
Gądek Paweł - Zacisk 29/2017 str 34
Gądek Paweł - Nowe Jaskinie na Grabowej w Beskidzie Śląskim - Jaskinie 3(92) 2018 str. - 38 /plan, opis/
Gądek Paweł - korekta długości i głębokości 2023


powrót do listy jaskiń