NazwaPatrz obiekt K.Bm-01.19
KodK.Bm-02.69 X
Długość0.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

powrót do listy jaskiń