NazwaPatrz obiekt K.Bm-01.23
KodK.Bm-02.73 X
Długość0.00
Deniwelacja0.00
Głębokość0.00
Przewyższenie0.00
Uwagi
Literatura

powrót do listy jaskiń